?

Log in

Eugenio Montale - Non chiederci la parola - i read the news today, oh boy [entries|archive|friends|userinfo]
Lieke Marsman

joomla stats

[ website | blauwvogel ]
[ userinfo | info ]
[ archive | archive ]

Eugenio Montale - Non chiederci la parola [Dec. 20th, 2013|01:09 pm]
Lieke Marsman
Non chiederci la parola che squadri da ogni lato
l'animo nostro informe, e a lettere di fuoco
lo dichiari e risplenda come un croco
Perduto in mezzo a un polveroso prato.

Ah l'uomo che se ne va sicuro,
agli altri ed a se stesso amico,
e l'ombra sua non cura che la canicola
stampa sopra uno scalcinato muro!

Non domandarci la formula che mondi possa aprirti
sì qualche storta sillaba e secca come un ramo.
Codesto solo oggi possiamo dirti,
ciò che non siamo, ciò che non vogliamo.Nee, vraag ons niet...

Nee, vraag ons niet om taal als een lijst met strakke rand
rond ons vormeloos gevoelen, die dat helder maakt
met vuurrode letters en als een crocus naakt
en alleen staat te pralen op stoffig land.

Ach hij die de weg kent waar hij gaat,
met anderen en zichzelf op goede voet,
en zijn schaduw negeert, die door de zonnegloed
op een vormeloze muur geschreven staat!

Vraag ons niet om de formule die je werelden open kan leggen
wel wat krom gemompel, dor als oude schillen.
We kunnen je heden slechts dit nog zeggen,
dat wat we niet zijn, dat wat wij niet willen.

vert. K. van Eerd
linkReply