?

Log in

No account? Create an account
i read the news today, oh boy [entries|archive|friends|userinfo]
Lieke M

joomla stats

[ userinfo | info ]
[ archive | archive ]

This journal is friends only, comment to be added. [Jul. 11th, 2024|11:53 am]
Lieke M
Freedom.

BLUEBIRD IN CUTLEAF BEECH - Wendy Wilder Larsen

there is no pigment in blue feathers
all other colors are scattered out
blue is what's left

that particular shade of delphinium petals
falling on my mother's white lacquer table
under the rotunda in summer

the color of distance
the pain in my father's watery blues
in that picture in the navy

blue
the faded pinafore in my portrait
hands folded, same pale eyes

the color we love to contemplate
not because it comes to us
but because it draws us after it

the will-o'-the-wisp's bluish glow
that loses us at the crossroads
lures us into swamps

blue then
this absence
this scattering

still I would search
and call out

there

mother
father

bluebird
link116 paintings|colour me grey

Eugenio Montale - Non chiederci la parola [Dec. 20th, 2013|01:09 pm]
Lieke M
Non chiederci la parola che squadri da ogni lato
l'animo nostro informe, e a lettere di fuoco
lo dichiari e risplenda come un croco
Perduto in mezzo a un polveroso prato.

Ah l'uomo che se ne va sicuro,
agli altri ed a se stesso amico,
e l'ombra sua non cura che la canicola
stampa sopra uno scalcinato muro!

Non domandarci la formula che mondi possa aprirti
sì qualche storta sillaba e secca come un ramo.
Codesto solo oggi possiamo dirti,
ciò che non siamo, ciò che non vogliamo.Nee, vraag ons niet...

Nee, vraag ons niet om taal als een lijst met strakke rand
rond ons vormeloos gevoelen, die dat helder maakt
met vuurrode letters en als een crocus naakt
en alleen staat te pralen op stoffig land.

Ach hij die de weg kent waar hij gaat,
met anderen en zichzelf op goede voet,
en zijn schaduw negeert, die door de zonnegloed
op een vormeloze muur geschreven staat!

Vraag ons niet om de formule die je werelden open kan leggen
wel wat krom gemompel, dor als oude schillen.
We kunnen je heden slechts dit nog zeggen,
dat wat we niet zijn, dat wat wij niet willen.

vert. K. van Eerd
linkcolour me grey

(no subject) [Nov. 8th, 2013|03:23 pm]
Lieke M

Carol Ann Duffy - Roodkapje

Aan het eind van de jeugd liepen de huizen dood
op speelvelden, de fabriek, volkstuinen onderhouden,
als maitresses, door knielende getrouwde mannen,
de zwijgende spoorlijn, de kluizenaarscaravan,
tot je tenslotte de bosrand bereikte. Daar was het
dat ik de wolf voor het eerst in het oog kreeg.

Hij stond op een open plek luidop zijn verzen te lezen
met zijn lijzige wolvenstem, paperback in harige klauw,
rode wijnvlekken op zijn bebaarde kaak. Wat had hij
grote oren! En wat had hij grote ogen! En tanden!
Ik zorgde ervoor dat hij, in de pauze, alleen mij zag,
sweet sixteen, maagd, babe en wijf, en me trakteerde

op een drankje. Mijn eerste. U vraagt zich af waarom.
Dit is waarom. Poëzie. Ik wist dat de wolf me zou leiden
naar een donkere plek in het bos, ver van huis, een wirwar
van doornen, slechts verlicht door uilenogen. Ik kroop mee
in zijn zog, mijn kousen gescheurd, rode flarden van mijn blazer
afgerukt door takken, sporen in een moordzaak. Ik verloor

mijn schoenen maar bereikte het, het hol van de wolf, pas op
galmend in mijn bol. Les één van die nacht, de adem van de wolf
in mijn oor, was het liefdesgedicht. Tot het eerste licht
klitte ik me vast aan zijn beukende huid, want welk meisje
houdt niet zielsveel van een wolf? Toen gleed ik uit de greep
van zijn zware bezwete klauwen en zocht een levende vogel -

witte duif - die recht uit mijn handen naar zijn open mond vloog.
Eén beet, dood. O wat lekker, ontbijt op bed, zei hij
en likte zijn lippen af. Zodra hij sliep, kroop ik naar het eind
van het hol waar een hele muur rood- en goudgloeiend volstond
met boeken. Woorden, woorden lagen springlevend op de tong,
in het hoofd, warm, kloppend, razend, gevleugeld; muziek en bloed.

Maar toen was ik jong - pas na tien jaar in het bos wist ik
dat een paddestoel de mond van een begraven lijk afsluit,
dat vogels de uitgesproken gedachten van bomen zijn,
dat een grijze wolf, jaar in jaar uit, hetzelfde lied
naar de maan jankt, seizoen na seizoen, met hetzelfde rijm,
met dezelfde reden. Ik nam een bijl naar een wilg

om te zien hoe hij huilde. Ik nam een bijl naar een zalm
om te zien hoe hij sprong. Ik nam een bijl naar de wolf
terwijl hij sliep, één houw, scrotum naar keel, en ik zag
het glinsterend, maagdelijk wit van mijn grootmoeders botten.
Ik vulde zijn oude buik met stenen. Ik naaide hem dicht.
Uit het bos kom ik met mijn bloemen, zingend, heel alleen.

linkcolour me grey

(no subject) [Sep. 29th, 2009|11:04 pm]
Lieke M
Alsof je een groot brood bent eet ik je weg

Witte pluizen van deeg plakken tegen mijn wangen
en tanden, die in een droom één voor één uitvielen en niet
onder mijn kussen kwamen te liggen, waar mijn moeder
er een gulden voor zal leggen. Ik haal de tijden door elkaar
alsof dit Latijn was. Hier ben ik de barbaar,

die maar half begrijpt wat je zegt over cijfers, nog maar half
zo oud als op de dag waarop ik dingen ga weten. Voorlopig
snap ik niets van belangrijke getallen, het abc van de wiskunde
bevindt zich voor mij nog in het woordje abacus. Maar vertel
alvast over dat getal – zwel nog eens aan.

Het is de laatste dag en in gele lichten word ik wakker
naast een bed van bloemen, alsof ik vier ben, uit bed gevallen,
naast mijn tanden lig. De stukken luchtig deeg vliegen
door de ruimte als waren ze van rijst. Ik trouw met hem
op de dag die het einde der tijden is, dus gebruik ik de infinitief
om als een balein met mijn vingers zijn haren te filteren.

Wanneer ik geen walvis meer ben, schud ik het zeewier
van mijn lichaam, waarna ik dansend op de rotsen verschijn.
Ik gil het hard, sirene in nacht. Het is een mooi refrein:

Wat wil je horen ik zeg het je
Wat wil je zien ik plak het voor je ogen
Wil je dat ik een spreekwoord gebruik ik ken ze
Wil je dat ik naakt ben ik moet iets zijn


Was ik een belangrijk getal dan zou ik
mee gerekend worden.
linkcolour me grey

navigation
[ viewing | most recent entries ]